Nasze Przesłanie

Przedszkole Św. Dominika działa w Chicago i okolicach od 1999 roku. W roku 2009 przenieśliśmy się do Mount Prospect do nowo odrestaurowanego budynku dostosowanego w każdym wymiarze do opieki nad dziećmi w różnych grupach wiekowych.

Nasze Przesłanie

  • Za cel naszej pracy stawiamy sobie wychowanie rodzinne w duchu chrześcijańskim oraz kształtowanie w każdym dziecku poczucia własnej wartości.
  • Podczas zajęć pomagamy dzieciom rozwinąć ich zdolności, zainteresowania i umiejętności.
  • Powiększamy świat dziecięcej wyobraźni oferując bogaty asortyment zajęć stosownych do wieku dzieci i ich możliwości.
  • Na całodzienny blok zajęć składają się zajęcia językowe, plastyczne, rytmika, elementy matematyki, gry i zabawy planszowe, zajęcia kulinarne i wiele innych.
  • Przygotowujemy dzieci do dalszej edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania matematycznego i językowego.
  • Ucząc przez zabawę tworzymy trwały fundament przyszłej wiedzy i zamiłowania do nauki.