Pedagogika Sukcesu

Przedszkole Św. Dominika to nie tylko bezpieczne miejsce gdzie dziecko może spędzić miłe chwile w czasie pracy rodziców. Nasze przedszkole to przede wszystkim stymulujące środowisko zachęcające dziecko do twórczego rozwoju.

 • Stworzyliśmy bezpieczne, ciekawe i bogate w odkrycia otoczenie, w którym Twoje dziecko będzie czuło się mile widziane, akceptowane, szczęśliwe i kochane. Poczucie bezpieczeństwa to początek drogi do sukcesu.
 • Nasz program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych Twego dziecka. Do sukcesu można dążyć na wiele sposobów.
 • Uczymy się przez zabawę, a różnorodność zajęć motywuje dziecko do rozwijania własnych talentów, do eksperymentowania, manipulowania i do tworzenia. Ważny jest proces a nie efekt końcowy.
 • Tworząc, dziecko dostrzega swoje zdolności i zdobywa wiarę w siebie.
 • Podczas zajęć nie podajemy dziecku gotowej odpowiedzi. Naszym celem jest nauka twórczego myślenia, a rozwiązania problemu szukamy wspólnie.
 • Zabawa i nauka przebiegają w przyjaznej i zachęcającej atmosferze, gdzie nie ma złej odpowiedzi i gdzie każdy ma prawo spróbować raz jeszcze. Uczymy się także przez błędy.
 • Nawet najmłodszy przedszkolak ma u nas prawo do samodzielności. Jego sukces: zobacz mamo co potrafię.
 • Do sukcesu zdąrzamy wspólnie z innymi. Będąc w grupie Twoje dziecko uczy się dostrzegać potrzeby innych, rozumieć ich nastroje, emocje oraz prawo do odmienności. Zajęcia w grupach rówieśniczych pomagają Twemu dziecku rozwinąć w sobie umiejętność kooperacji, dzielenia, poczekania na swoją kolej, pomagania innym. Ćwicząc doskonalę w sobie socjalny aspekt mojego Ja.
 • Dokonując wyborów, planując, organizując zabawę z innymi, uczymy się przewodzić w grupie. Liderem można być już w przedszkolu – to początek sukcesu Twojego dziecka w dorosłym życiu.
 • Łagodnie, konsekwentnie, z szacunkiem wychowujemy Twoje dziecko do samodyscypliny. Osiągam sukces pracując nad sobą.
 • Pracując z Twoim dzieckiem w grupie rówieśników przygotowujemy je na wyzwania jutra. Sukces dziecka jest naszym sukcesem.

Współpraca z rodzicami

Ścisła współpraca z rodzicami rozpoczyna się od pierwszego spotkania w przedszkolu i jest kontynuowana przez cały rok. Wszelkiego rodzaju wkład rodziców w pracę dydaktyczno-wychowawczą, jak również wszelkie uwagi, spostrzeżenia, pomysły i opinie są zawsze mile widziane.