Założycielka

Jestem matką trójki dzieci, które podobnie jak wielu ich polskich rówieśników rozpoczęło swoją życiową wędrówkę na amerykańskiej ziemi.  Jako matka doskonale rozumiem troskę każdego rodzica i jego usilne starania o jak najlepsze wychowanie swoich pociech oraz ich duchowy, emocjonalny i intelektualny rozwój.

Przed laty, nie mogąc znaleźć odpowiedniego przedszkola dla mojego syna stanęłam wobec dylematu- co dalej?  W ten sposób rozpoczęłam swoją życiową misję!  Miłość do dziecka podbudowałam gruntowną wiedzą pedagogiczną a założone przeze mnie przedszkole stało się drugim domem dla mojego syna i dla wielu innych dzieci.  W swojej pracy kieruję się wiarą w dziecko i dbam o to by, zwłaszcza w naszym przedszkolu, dziecko miało prawo do uśmiechu, do samodzielności, do wiary w siebie, miało prawo do błędu i prawo do sukcesu.  W myśl tej zasady podejmuję współpracę z nowymi pedagogami, którzy rozpoczynając u nas pracę podejmują się razem ze mną realizować misję naszego przedszkola w ich codziennych staraniach.

Od 1999 przedszkolu naszemu patronuje Św.Dominik jako dobry wzór do naśladowania dla naszych chłopców i dziewczynek.  Pod Jego patronatem służymy polskim rodzinom w Chicago i okolicach zapewniając troskliwą opiekę ich dzieciom dbając o ich rozwój duchowy, emocjonalny oraz dając im gruntowne przygotowanie do dalszej edukacji wczesnoszkolnej.